Naprawa konstrukcji budowlanych

naprawa-konstrukcji-budowlanych-1
naprawa-konstrukcji-budowlanych-2

Wzmocnienie konstrukcji budowlanych

Naprawa konstrukcji budowlanej następuje zazwyczaj na skutek zmiany jej funkcji użytkowej lub w wyniku uszkodzeń, takich jak uszkodzenia mechaniczne, tąpnięcia lub wypadki komunikacyjne. Tego typu usterki i awarie mogą prowadzić do utraty stabilności budynku i wyłączenia możliwości jego użytkowania. Naprawy konstrukcji są potrzebne także na skutek źle opracowanych planów i projektów budowlanych, już na starcie narażających budynek na powstanie wad.

Wadliwa konstrukcja może zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu – naprawa niweluje to niebezpieczeństwo.

Wzmocnienie konstrukcji pozwala na zwiększenie obciążeń, jakie wytrzyma budynek.

Niekiedy naprawa bądź renowacja jest niezbędna na skutek wykonywanych robót generujących drgania podłoża.

Naprawa konstrukcji budowlanych - zalety

Przywrócenie budynku do użytku

Dzięki naprawie uszkodzone konstrukcje ponownie nadają się do wykorzystania.

Ograniczenie kosztów

Naprawa konstrukcji jest zdecydowanie mniej pracochłonna i kosztowna w porównaniu z kosztami wyburzenia budynku i postawienia nowego.

Naniesienie nowych rozwiązań na planie

Naprawa konstrukcji może przyczynić się do edycji pierwotnego planu budowlanego.

Wspieranie idei „zrównoważonego rozwoju”

Idea ta polega na zmianie pierwotnego przeznaczenia budynku np. fabryka → restauracja.

Poprawa właściwości konstrukcyjnych budynków

Naprawa konstrukcji budowlanych obejmuje m. in. wypełnianie rys i pustek, usunięcie skorodowanych elementów, nakładanie zaprawy i betonu. Polega ona na przywróceniu pierwotnych właściwości uszkodzonym elementom budynku,a także niekiedy na nadaniu mu nowej funkcji. Znane są przypadki przekształcania dawnych hal dworcowych na restauracje lub porzucanych fabryk na nowoczesne zakłady pracy. Niekiedy naprawa konstrukcji jest niezbędna, aby budynek mógł dalej spełniać swoje zadania użytkowe. Naprawom podlegają zarówno obiekty historyczne, jak i współczesne. Obecnie dużą część napraw wykonuje się ze względu na coraz częstsze zagospodarowanie działek o trudnych warunkach gruntowych, wykorzystywanych z powodu zagęszczania się miejskiej przestrzeni.

Kiedy wymagana jest naprawa konstrukcji budowlanych?

Jedną z najczęstszych przyczyn, która prowadzi do konieczności wykonania naprawy konstrukcji budowlanej są błędy projektowe oraz wykonawcze. Nie jest to jedyny powód – jest ich w rzeczywistości znacznie więcej. To również chociażby potrzeba usunięcia zarysowań oraz zgięć elementów konstrukcyjnych, a także naprawa uszkodzeń konstrukcji, które powstały z powodu przemieszczeń podłoża wywołanych różnymi czynnikami, np. wstrząsami czy nieregularnym osiadaniem budynku. Naprawa konstrukcji budowlanych wymagana jest również wówczas, gdy miał miejsce szkodliwy wpływ na obiekt, czyli np. zalanie, pożar czy silne uderzenie, a także wtedy, kiedy obiekt jest widocznie zużyty, co spowodowane jest zwykle wieloletnim użytkowaniem. 

Jak przebiega naprawa konstrukcji budowlanych?

Zanim przystąpimy do wykonania napraw konstrukcji budowlanych, przeprowadzamy niezbędne badania techniczne w celu określenia zakresu prac. Należy do nich ustalenie wytrzymałości konstrukcyjnych; zidentyfikowanie, czy w obiekcie występuję szkodliwe dla konstrukcji sole; sprawdzenie pH betonu; wykonanie pomiarów rozwartości uszkodzeń konstrukcji; określenie głębokości otuliny zbrojenia, a także wykonanie pomiarów wilgotności konstrukcji budowlanej.

Istnieje kilka skutecznych metod naprawy konstrukcji budowlanych, a wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim metodę iniekcji ciśnieniowej. Wzmacnianie i odtwarzanie uszkodzonych elementów wykonuje się natomiast specjalnym betonem natryskowym. Z kolei do profilowania konstrukcji oraz ochrony przed korozją zbrojenia wykorzystuje się materiały naprawcze, np. PCC, czyli beton polimerowo-cementowy. Wybór konkretnej metody naprawy konstrukcji budowlanych zależy przede wszystkim od materiału budulcowego, a także oczekiwanych efektów.

Oprócz napraw konstrukcji nasza oferta obejmuje także wykonywanie hydroizolacji oraz uszczelniania obiektów. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu.